Suosittu Sivusto Nykyaikaiselle Naiselle, Joka Auttaa Tahansa Naisen Sovoyu Muuttaa Elämää Parempaan

Avustavat neuvottelut erottamisessa

Avustavat neuvottelut erottamisessa: neuvottelut

Avustettu neuvottelujen erottaminen - Mikä on avunantovelvollisuutta koskeva laki, ja mikä on odotettu menettely?

Neuvottelujen avustaminen

12. syyskuuta 2014 annettu laki n. 132 esitteli tukevat neuvottelut myös yksimielisiä ratkaisuja henkilökohtaiseen erottamiseen, siviilioikeuksien lopettamisesta tai avioliiton purkamisesta sekä erottamisen tai avioeron ehtojen muuttamisesta. Lainsäätäjä on näin ollen ennakoinut mahdollisuuden saada asetuksessa yksilöityjen ehtojen läsnä ollessa saada aikaan tuomarin antaman säännöksen samat vaikutukset yksinkertaistetulla menettelyllä ja ilman välttämättä yhteisöjen tuomioistuimen edessä.

Yksimielinen erottelu

Mitä se koostuu? Käsittelemme pääasiassa sopimuspuolten allekirjoittaminen (Cd. neuvottelusopimus) jonka puolisot hyväksyvät yhteistyössä ratkaistaksemme sovintoratkaisun riita, joka koskee oikeuksia, jotka ovat saatavilla asianajajien avustuksella sekä myöhemmässä tosiasiallisessa kaupankäyntitoiminnassa.

Avustettu neuvottelumenettely

Miten menettely toteutetaan? Puoliso, joka aikoo jatkaa erottamista tai avioeroa hän voi asianajajansa kautta kutsua toisen etsimään sovittua ratkaisua kyseisellä menettelyllä. Kutsussa on ilmoitettava riidan kohde ja varoitettava, että tuomari voi arvioida oikeudenkäyntikuluja varten, että vastaamatta jättäminen 30 päivän kuluessa tiedonannon vastaanottamisesta.

Osapuolten on lisäksi säädettävä vähintään yhden kuukauden ja enintään kolmen kuukauden määräajasta, jota voidaan pidentää kolmenkymmenen päivän ajan niiden hyväksymisen jälkeen. menettely on välttämättä tehtävä. Kun sopimus on saavutettu, asianajajat välittävät sen toimivaltaiselle tuomioistuimelle syyttäjälle, joka, jos se ei tunnista sääntöjenvastaisuuksia, ilmoittaa asianajajille asiaa koskevasta valtuutuksesta uusien velvoitteiden täyttämiseksi.

Kun olet läsnä alaikäiset lapset, aikuisten jälkeläisten, jotka eivät kykene työkyvyttömiksi tai joilla on vakava vamma tai jotka eivät ole taloudellisesti hyväksyy neuvottelusopimuksen jos hän katsoo, että tämä vastaa hänen lasten etujaan; muuten se toimittaa sen viiden päivän kuluessa yhteisöjen tuomioistuimen presidentille, joka asettaa kolmenkymmenen päivän kuluessa osapuolten esiintymisen hänen edessään.

Avustetut asianajajien neuvottelut

Kun lupa on saatu, asianajajalla on velvollisuus lähettää kymmenen päivän kuluessa sen kunnan siviilivaltion virkamiehelle, jonka avioliitto on rekisteröity tai allekirjoitettu oikeaksi todistettu jäljennös sopimuksesta. Jos puolustaja ei täytä tätä velvollisuutta, hänet sovelletaan hallinnollinen seuraamus 5 000,00 eurosta 50 000,00 euroon ja kunta, jossa huomautukset on tarkoitus suorittaa, on vastuussa siitä.

Sopimuksen vaikutukset alkavat sopimuksessa todistetusta päivämäärästä ja ne on ilmoitettava merkinnät avioliittotodistuksen marginaalissa sekä molempien puolisoiden syntymäpäivä ja ilmoitettu asianomaisten osapuolten rekisteröintikortissa. Uudessa laissa säädetään myös vaihtoehtoisesta hypoteesista avustetuista neuvotteluista, joita voidaan soveltaa vain silloin, kun ei ole alaikäisiä lapsia, ei-itsenäisiä aikuisia, kyvyttömiä tai vakavasti vammaisia.

Tässä tapauksessa puolisot, jotka ovat jo sopineet eron tai avioeron edellytyksistä, voivat päättää, ilman asianomaisten asianajajien apua- sopimus sopimuspuolen rekisterinpitäjälle, joka on asuinpaikkansa jommankumman osapuolen asuinpaikassa, tai sopimus, jossa avioliiton todistus on rekisteröity tai siirretty. Tässä viimeisessä hypoteesissa virkamies saa siis kummallakin osapuolelta henkilökohtaisesti tahtoa erottaa toisistaan tai lopettaa avioliiton siviilivaikutukset jo sovittujen ehtojen mukaisesti. Sopimus sisältävä teko on täytetty ja allekirjoitettu heti ilmoitusten vastaanottamisen jälkeen.

Tämän toisen mahdollisuuden vakiintunut rajoitus on, että sopimus ei sisällä sopimuksia omaisuuden siirto (esimerkiksi avioliittoon, yhteiseen vaihtotiliin jne.), koska tässä asiassa ainoa elinkelpoinen reitti on neuvottelujen oikeussuoja, jota avustaa oikeudellinen tai tavanomainen menettely yhteisöjen tuomioistuimessa.

Avioero-neuvottelut

Se on velvollisuusasianajaja ilmoittaa asiakkaalle avioeroa tai avioeroa odotettaessa neuvoteltujen neuvottelujen osalta, mitä pyyntöjä voidaan tehdä ja joista on päästy sopimukseen. Itse asiassa on olemassa alueita, joita ei edes tukevat neuvottelut se voi kattaa: esimerkiksi avioerorahaa ei voida alustavasti luopua, eikä yhden puolison vapautta voida rajoittaa, vaikka he olisivatkin samaa mieltä.

Avustetut neuvottelut tulivat voimaan

Avustetut neuvottelut tulivat voimaan11. marraskuuta 2014. Laki 10. marraskuuta 2014, n. Syyskuun 12. päivän 2014 asetuksen 162 § julkaistiin 10. marraskuuta 2014 virallisessa lehdessä nro 261.

Video: The Great Gildersleeve: Investigating the City Jail / School Pranks / A Visit from Oliver


Valikko